Naposledy v případě středočeského Benešova či Králíků na Orlickoústecku se zvedla silná vlna odporu proti záměru ministerstva vnitra zřídit nová střediska pro cizince a resort vzápětí ustoupil.

Starosta Lubence na Lounsku, pod který spadá zařízení pro zajištění cizinců v Drahonicích, Jiří Chaloupecký je ale s plány nespokojen. „Už je pozdě. U nás zařízení funguje půl roku, slibují nám to, a stále jsme nedostali ani korunu. Peníze chceme použít na ochranu mateřské a základní školy, na rozšíření kamerového systému, abychom zvýšili bezpečnost lidí. Takže na peníze čekáme,“ řekl Právu.

Děkuji, ale dejte víc

O tom, že obce mají na peníze od státu nárok, se rozhodlo loni novelou zákona o pobytu cizinců a o azylu. Výši dotace nyní navrhuje ke schválení vládě ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

Peníze půjdou z rozpočtu jeho ministerstva. Peníze budou starostové moci použít na opravy nebo udržování majetku obce zejména v dopravě, energetice a inženýrských sítích. Mohou je dát třeba i na opravy laviček, odpadkových košů, vitrín, ochranných mříží, přístřešků či zastávek, dopravního značení, patníků nebo veřejného osvětlení.

„Pokud k tomu opravdu dojde a vláda splní, co má, tak jediné, co mně jako starostovi obce přijde na mysl, je: děkuji, ale dejte víc. My budeme vědět, jak ty peníze zužitkovat,“ řekl Právu František Kinský (Iniciativa občanů), starosta Kostelce nad Orlicí na Rychnovsku. Zde je pobytové středisko pro cizince.

Pokud by člověk měl použít staré české rčení - zaplať pánbůh za toFrantišek Kinský, starosta Kostelce nad Orlicí

Z pohledu města, které hospodaří ročně se 130 milióny korun, je milión jako kapka. „Ale kapka ke kapce, je z toho louže. Víc louží už udělá rybník a z toho se může stát moře. Pokud by člověk měl použít staré české rčení – zaplať pánbůh za to,“ dodal Kinský s tím, že bude také záležet na tom, co za to bude vláda chtít.

V kosteleckém zařízení cizinci čekají na vyřízení azylového řízení. Podle Kinského nemá obec se zdejšími migranty, kteří tu pobývají dobrovolně, příliš problémů. Jak podotkl, jde z jejich strany jen o drobné přestupky.

„Dotace by se měla opakovat“

V Chovancově návrhu, který má Právo k dispozici, se píše: „S ohledem na počet obcí, kterých se v současné době uvedený předpis týká, předpokládáme vynaložení prostředků ve výši 10 miliónů korun, a to především v letošním roce. Další prostředky budou vyplaceny v případě otevření nového zařízení.“

V Česku jsou nyní dvě pobytová střediska, vedle Kostelce je i v Havířově. Čtyři integrační azylová střediska jsou v Brně-Židenicích, České Lípě, Jaroměři-Josefově a v Předlicích.

Zařízení pro zajištění cizinců jsou v Jezové, Vyšních Lhotách a v Drahonicích. Vnitro chystalo ještě středisko v Králíkách, kde ale po ostrých protestech občanů své rozhodnutí o přeměně zrušeného výchovného ústavu a dětského domova na zařízení pro migranty odložilo.

Dotace je jednorázová, náklady trvalé

Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla by se mělo při stanovení výše dotace pro obce přihlížet k jejich velikosti a rozsahu cizineckého zařízení. „Na jednu stranu je spravedlivé, že dotaci mají dostat všechny obce, kterých se to týká, ale je třeba vzít v úvahu náklady, které s provozem středisek mají. Jako jsou úklid, opravy, veřejné osvětlení a další výdaje,“ řekl Právu.

„Mělo by se také zvážit, zda by nemělo jít o opakované subvence či příspěvky,“ dodal Lukl v reakci na to, že by mělo jít o jednorázovou dotaci, zatímco obce budou mít náklady trvalé.

Ačkoli výši dotace se svazem nikdo neprojednával, je připraven pomoci obcím při vyřizování žádostí. Podle zásad, které Chovanec rozeslal do připomínkového řízení, musejí obce o neinvestiční dotaci požádat ministerstvo vnitra. Pokud dotaci přiklepne, nesmí již obec peníze převést na nikoho jiného, použít je může výhradně sama pro svůj rozvoj, nikoli na investice.

Pokud peníze nespotřebuje, bude je muset prostřednictvím příslušného kraje vrátit do státního rozpočtu. Použití peněz bude kontrolovat jak ministerstvo, tak ho bude moci prověřit NKÚ.