„Prezident potvrdil částku, která byla zaplacena jako výkupné za unesené Češky. Zeman tak rozpoutává další díl reality show, ve které hlavní roli hrají úniky tajných informací,” uvedl poslanec.

Zeman ve středu potvrdil, že výkupné bylo kolem 150 miliónů korun. [celá zpráva]

„Zeman je tak nakonec tím, kdo zveřejňuje tajné informace. Naše vlastní hlava státu tak ohrožuje každého z nás i bezpečnost ČR,” míní Ženíšek, podle něhož by měl prezident abdikovat nebo být pohnán před Ústavní soud.

„To je na odstoupení, nebo na podání žaloby k Ústavnímu soudu, aby rozhodl, zda není jeho chování vlastizradou,” konstatoval poslanec ve svém původním prohlášení. Právě v něm operoval s termínem vlastizrada, později se na stránkách TOP 09 objevil termín velezrada, který začal používat i sám poslanec. Upřesnění terminologie potvrdila Novinkám v podvečer i Martina Týblová z tiskového oddělení strany.

Velezrada je specifický zločin, který může spáchat jen prezident
Podle Ústavy ČR není prezident z výkonu své funkce odpovědný. Nelze jej zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Podle článku 65 Ústavy však lze hlavu státu stíhat pro velezradu a pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Ústavní žalobu na prezidenta v takovém případě podává Senát a jedná o ní Ústavní soud. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.
Ústavní soud žalobu projedná přednostně.
Velezradu Ústava definuje jako jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu.
Pokud Ústavní soud shledá prezidenta vinným, ztrácí hlava státu úřad a způsobilost ho znovu nabýt.
Velezradě, za kterou může být stíhán pouze prezident republiky, je názvem podobný trestný čin vlastizrady. Toho se podle trestního zákoníku dopustí občan ČR, který se ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem dopustí trestného činu rozvracení republiky, teroristického útoku, teroru nebo sabotáže. Zdroj: ČTK

Na výzvu zákonodárce TOP 09 reagoval na Twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Stroze napsal „Divadélko v politickém suterénu” a odkázal na tento článek na Novinkách.

V pátek budou úniky informací řešit poslanci na mimořádné schůzi.