Sporný odstavec upravuje řízení u soudu prvního stupně po zrušení původního rozsudku. Konkrétně říká, že „soud, jemuž věc byla vrácena k novému projednání a rozhodnutí, je vázán právním názorem, který vyslovil ve svém rozhodnutí odvolací soud, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení odvolací soud nařídil".

Podle Obvodního soudu pro Prahu 8 je trestní řád v tomto bodě v rozporu s ústavou, která říká, že soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. „Má-li být soudce nezávislý, musí se rozhodovat nezávisle a neměl by být vázán právními názory, se kterými odůvodněně nesouhlasí, neboť má být vázán jen zákonem," stálo v návrhu. ÚS ale rozpor s ústavním pořádkem nepotvrdil.

Podle ÚS je vázanost právním názorem vyšší instance jedním ze základních principů trestního řízení, a to i v zahraničí.

Na ústavní soudce se obvodní soud obrátil v přímé návaznosti na konkrétní trestní kauzu údajného lichváře, do které opakovaně zasáhl Městský soud v Praze. Dvě jeho usnesení údajně obsahují protichůdné právní názory ohledně trestnosti mužova jednání. Podle obvodního soudu vytýkaný skutek není trestným činem. Měl by ale respektovat opačný názor městského soudu obsažený v jednom ze dvou protikladných rozhodnutí.