Agentura zjistila, že hodnocení práce vlády, premiéra a parlamentu ve srovnání s loňským rokem stagnovalo. Premiér dostal průměrnou známku 2,91, vláda 3,02 a parlament 3,39.

„Podobně jako v případě parlamentu i u dalších oblastí praktické politiky sledujeme mírné rozčarování veřejnosti, ke kterému obvykle dochází s oslabením optimismu vyvolaného výsledky voleb,” konstatoval STEM.

Hodnocení práce institucí a stavu společnosti (průměr známek; 1 výborná, 5 nedostatečná)
 20132014
2015
premiér
3,1
2,76
2,91
vláda
3,16
2,98
3,02
parlament
3,53
3,31
3,39
výhled do budoucna
3,35
3,18
3,27
vnitropolitická situace
3,72
3,28
3,24
zdroj: STEM

Zhoršení nálady ve společnosti agentura dokládá negativnějšími pocity, s nimiž lidé hledí do budoucnosti. Průměrná známka 3,27 znamená určité zhoršení proti loňskému hodnocení s průměrem 3,18.

„Spolu s oblastmi praktické politiky zhoršení v této oblasti ukazuje na jisté znepokojení části veřejnosti vzhledem k budoucnosti,” interpretoval STEM výsledky průzkumu.

Zeman si polepšil

Výrazně se naopak zlepšilo vnímání hlavy státu. Prezident získal průměrné hodnocení 2,7, zatímco loni si odnesl průměrnou známku 3,3.

Hodnocení prezidenta

Hodnocení prezidenta

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Hodnocení práce prezidenta se zlepšilo ve všech sociodemografických skupinách obyvatel, relativně nejméně však mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi,” konstatovala agentura, podle níž je nyní Zemanovo hodnocení na podobné úrovni, kde se v druhém volebním období pohybovalo hodnocení prezidenta Václava Klause.

Průzkum se uskutečnil od 11. do 19. ledna a zúčastnilo se ho 1015 respondentů.