Mimořádně dlouhý autobus měří téměř 21 metrů, čímž překonává českými předpisy danou maximální délku 18,75 metru. Prezentační režim provozu na určené trase je umožněn díky dočasně udělené výjimce. V současné době se jedná o nejdelší dvoučlánkový autobus v Evropě, na jehož zapůjčení se pražský Dopravní podnik dohodl s výrobcem.

„Autobusy tohoto typu byly vyrobeny zatím celkem čtyři. Jedno vozidlo se dlouhodobě testuje v Hamburku. Předchůdců tohoto modelu, které byly o metr kratší, se vyrobilo celkem 400 kusů,“ uvádí zástupce firmy Mercedes-Benz v České republice a ředitel Evobus ČR Georg Kendlbacher.

Autobus bude nyní testován po dobu dvou týdnů na trase linky č. 119 mezi Nádražím Veleslavín a Letištěm Václava Havla, přičemž budou simulovány provozní podmínky včetně umístění zátěže v interiéru.

Prezentační jízdy pro veřejnost budou organizovány vždy v odpoledních hodinách v úterý 9. února, ve středu 10. února a v neděli 14. února. Odjezdy prezentačních jízd z Nádraží Veleslavín jsou plánovány od 12.50 do 18.50 hod. vždy v hodinovém intervalu.

Dva autobusy jsou nákladnější

„Je v zájmu pražského Dopravního podniku dále zvyšovat kapacitu dopravy a komfort cestujících. Testováním velkokapacitního autobusu získáme řadu provozních dat a praktických zkušeností, které budou využity při rozhodování o dalším postupu řešení dopravní obsluhy pražského letiště. Autobus svou délkou a kapacitou zatím nemá v ČR obdoby,“ uvedl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel a předseda představenstva pražského Dopravního podniku.

Mercedes CapaCity L o celkové hmotnosti 32 tun je určen především pro trasy s mimořádně vysokou přepravní poptávkou. Celkově pojme 190 cestujících, z toho je 38 míst určeno k sezení a 152 míst ke stání.

„Se současnou kapacitou kloubových autobusů se už dostáváme v letní letecké sezóně do svízelné situace, a jestli bude počet cestujících na letišti dál přibývat tímto tempem, což by dle predikcí Letiště Praha a vývoje z posledních dvou let měl, budeme to muset řešit,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.

„Přidávat další autobusy na č. 119 už nemá smysl, v letní sezóně navazují její spoje ve Veleslavíně v podstatě na každé metro. Než jezdit od metra dvěma autobusy za sebou, je méně nákladné mít jeden dlouhý. Při správném výběru interiéru by pobral o 40 lidí více než dnešní kloubové linky č. 119,“ dodal.