Podle 70 procent dotázaných je Zeman v kontaktu s občany a zná jejich problémy. S tím, že prezident plní funkce, které mu svěřuje ústava, souhlasí 68 procent dotázaných.

Podle 59 procent lidí Zeman ovlivňuje vnitropolitický život a 52 procent respondentů souhlasí s tím, že reprezentuje zemi v zahraničí.

S tvrzením, že prezident působí jako autorita pro občany, se ztotožňuje 51 procent dotázaných. Souhlas s výrokem, že dbá o vážnost a důstojnost úřadu deklarovalo 48 procent lidí.

Hodnocení Miloše Zemana (kladné/záporné v procentech)
 2014
2015
2016
je v kontaktu s občany a zná jejich problémy
53/3953/39
68/26
plní funkce svěřené Ústavou
52/37
53/38
70/24
ovlivňuje vnitropolitický život
41/50
39/4759/31
reprezentuje ČR v zahraničí
37/51
33/62
52/43
působí jako autorita u občanů
31/61
27/67
51/42
dbá o vážnost a důstojnost úřadu
35/61
26/71
48/49
zdroj: CVVM

„Oproti minulému šetření z ledna 2015 je prezident Miloš Zeman vnímán výrazně pozitivněji, a to ve všech sledovaných oblastech,” konstatovala agentura.

Ve srovnání s Václavem Klausem lidé u Zemana hodnotí lépe jeho kontakt s občany a znalost jejich problémů. Klaus byl oproti tomu lépe vnímán stran naplňování ústavy a autority u občanů.

Již tradičně lépe hodnotí prezidenta stoupenci levice a starší občané.

Průzkum proběhl od 11. do 18. ledna a zúčastnilo se jej 1047 respondentů.