„Takové případy, kdy řidič má v řidičáku i v Potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit uvedeno, že za volant smí jen ve svém městě či obci, se opravdu vyskytují,“ potvrdil Právu Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Když policisté při silniční kontrole zjistí, že motorista má tak podivné omezení, zpravidla se tomu smějí. Vždyť k vážné dopravní nehodě může dojít i pár metrů od domova.

Jsou méně rizikoví

Podle Budského je to však ve skutečnosti pomoc řidiči, který by jinak vzhledem ke svému zdravotnímu stavu řídit vůbec nesměl. Do řidičského průkazu je mu to zaznamenáno tzv. harmonizačním kódem.

„Jde například o vozíčkáře či lidi s určitými psychickými problémy. Tím, že mohou jezdit jen po místních komunikacích, které dobře znají, se riziko ohrožení dalších účastníků silničního provozu snižuje na minimum,“ vysvětlil Budský. Povinnost prohlídku absolvovat posunula pro neprofesionální řidiče z šedesáti na šedesát pět let novela silničního zákona, platná od 1. července 2013.

Statistiky nehodovosti neovlivněny

Statistiky nehodovosti to ale nijak neovlivnilo. Senioři se tak nadále řadí mezi méně rizikové skupiny řidičů, na rozdíl od těch začínajících ve věku 18 až 25 let, kteří způsobují až dvakrát více nehod.

Případy, kdy seniora za volantem postihly zdravotní problémy, nejsou ničím výjimečným. Proto velmi záleží na tom, jak praktický lékař k prohlídce přistoupí. Zkušenosti s tím jsou rozdílné.

„Já se prohlídky skutečně bál, nakonec to ale byla balada. Doktor mi změřil tlak a poptal se, jestli se cítím dobře. Pak mi po zaplacení poplatku 300 korun vyplnil potvrzení o způsobilosti řídit,“ svěřil se Právu čtenář, který nechtěl být jmenován.

Lékař nesmí tajit, že řidič onemocněl

Není tedy divu, že spousta českých řidičů má vady zraku, aniž by o tom měli v řidičském průkazu či ve zmíněném potvrzení záznam. Ukázala to před časem akce, kterou uspořádalo oddělení ministerstva dopravy BESIP ve spolupráci s dopravní policií.

U třetiny z 598 kontrolovaných řidičů bylo tehdy zjištěno šilhání a u čtvrtiny potíže s prostorovým viděním. Téměř 44 procent jich nedosahovalo alespoň na jednom oku optimální zrakové ostrosti, a přesto jeli bez brýlí.

Praktický lékař by si měl při povinné prohlídce ověřit, jak na tom řidič zdravotně je, a v případě pochybností ho poslat na vyšetření k očaři, kardiologovi či psychologovi.

Teprve na základě jejich vyjádření potvrzení o způsobilosti vystavit, nebo oznámit příslušnému městskému či obecnímu úřadu, že jeho pacient-řidič onemocněl chorobou, jež omezuje schopnosti řídit. Úřad pak rozhodne o případných omezeních, či zákazu řízení.

Bez prohlídky pokuta až 10 tisíc

„Je pravda, že motorista v důchodovém věku pomaleji reaguje na kritické situace a v rušném provozu snáze propadá zmatku. Vynahrazuje to však svými dlouholetými zkušenostmi a opatrnější jízdou,“ připomněl Budský.

Podle zákona musí řidič povinné lékařské prohlídky absolvovat v 65 letech, následně v 68 a poté každé dva roky. Po prohlídce dostane senior Potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit, které pak musí mít u sebe při každé jízdě.

Pokud senior není schopen policistům při silniční kontrole potvrzení předložit, hrozí mu pokuta až 10 tisíc korun, pět trestných bodů a případně i zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Způsobí-li takový řidič dopravní nehodu a nebude mít u sebe lékařské potvrzení, riskuje, že škodu bude muset hradit z vlastních peněz.