Pod ÚZSVM budou podle zákona převedeny nemovitosti, pro něž jednotlivé státní instituce nemají využití.

Nepotřebný majetek již nebude nabízen prostřednictvím realitních kanceláří, ale dražby bude zajišťovat přímo úřad a jeho zaměstnanci. Novela by proto měla znamenat úsporu pro státní rozpočet.

Úřad spravuje rovněž Centrální registr administrativních budov (CRAB), díky němuž by měl mít stát přehled o využití nemovitostí. Těch má zhruba 1,6 miliónu, přičemž tisíce jich byly donedávna evidovány na již neexistující instituce a úřady, což komplikovalo možnost nakládat s nimi.