Od roku 1982 jsou součástí letiště také orli, sokoli nebo jestřábi. Ti zajišťují tzv. biologickou ochranu letiště, tedy snižování výskytu ptactva a jiných zvířat na vzletových a příletových dráhách.

„Draví ptáci tady fungují jako policie, která hlídá celé letiště. Je to z toho důvodu, aby se ptáci nebo jiní živočichové nedostali do motorů letadel. Mohlo by tím dojít i k vysazení motoru letadla,“ popsal Novinkám supervizor biologické ochrany Letiště Praha Jan Marek.

Vyšší tráva a žádné skládky

Práce sokolníka začíná za svítání a končí se západem slunce. Letištní plocha je hlídaná nepřetržitě, a to pomocí dravců a psů.

„Psi nám pomáhají hledat v travinách ptáky a drobné savce. Důležitá je ale prevence. Ta spočívá v tom, že se snažíme po celém letišti udržovat travnatý porost trochu vyšší, aby ptáci neměli vůbec možnost se tam usídlit. Zároveň nejsou v okolí letiště žádné skládky, které by pro ptáky mohly být také lákadlem,“ dodal Jan Marek.

Dravec může plašit dvěma způsoby. Buď je vypuštěn na konkrétní kořist přímo ze stojícího nebo jedoucího auta, nebo se používá tzv. systém krouživého čekání, kdy svou kořist hledá třeba z dvouset nebo třísetmetrové výšky.

Během pohybu po dráze a v její blízkosti je sokolník samozřejmě v kontaktu s řídící věží. Kromě bezprostředního okolí drah se hlídají také příletové a odletové koridory do vzdálenosti až dvou kilometrů od letiště.