Návrh z dílny ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) zavádí čtyři stupně ohrožení terorismem. Stupnice má být určena především lidem a médiím. Má jim pomoci lépe se vyznat v tom, jaká jsou rizika.

Stupně bude vyhlašovat vláda. V případě nezbytnosti či rizika prodlení může dílčí stupeň vyhlásit ministr vnitra, s jeho rozhodnutím musí vyhlásit souhlas vláda na nejbližším jednání.

V současnosti je stupeň nula

„Nyní, 25. ledna, máme stupeň nula. Nejsou informace o žádném útoku,“ uvedl Sobotka.

Nejvyšší stupeň teroristické hrozby by podle prvního náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka nastal tehdy, když by ČR bezprostředně hrozil útok nebo by se takový útok připravoval v zahraničí a zpravodajské služby by o tom měly informace.

Na stupně budou navazovat konkrétní opatření ze strany bezpečnostních složek. Jaká přesně však premiér sdělit nechtěl. „Teroristé by přesně věděli, s jakou aktivitou se ze strany státu mohou setkat. Oni to vědět nesmí, to bychom snižovali schopnost státu bezpečnost zajistit,” vysvětlil Sobotka.

Chybí konkrétní opatření, míní Fiala

Návrh zkritizoval šéf ODS Petr Fiala. Za hlavní nedostatek považuje neexistenci konkrétních opatření, která jsou s daným bezpečnostním stupněm spojena.

„Každé malé dítě ví, že na černou vlajku se nesmí do moře. Při vyhlášení zvýšené bezpečnostní hrozby na základě vládního systému ale nikdo nebude vědět, co dělat. Dojde pouze k nárůstu obav veřejnosti,” míní Fiala.

Čtyři stupně ohrožení
Nejnižší stupeň ohrožení bude označen nulou, která představuje ideální stav, při němž není žádná hrozba útoku na českém území. Při tomto stavu nejsou vydávána žádná zvláštní doporučení nebo varování ve vztahu k veřejnosti.
První stupeň bude označen žlutým trojúhelníkem, který upozorní na existenci obecného ohrožení terorismem. Při tomto stavu je třeba dbát obecné všímavosti. Za této situace platí některá vytipovaná zvýšená bezpečnostní opatření.
Druhý stupeň bude znázorňovat oranžový trojúhelník. Tento stav upozorní na existenci zvýšené pravděpodobnosti ohrožení terorismem a vyhlašuje se v návaznosti na předchozí události či informace o hrozbě projevů terorismu.
Třetí stupeň bude představovat červený trojúhelník. Tento stav zavede vysoký stupeň bdělosti a pohotovosti, při nichž je teroristický útok očekáván s vysokou pravděpodobností nebo už se stal a je potřeba přijmout opatření k zamezení pokračování či opakování útoku a minimalizovat následné škody. Zdroj: ČTK