Hodnocení jednotlivých zemí probíhalo na školní stupnici od jedné do pěti, přičemž jednička a dvojka značí kladné hodnocení.

„Nejvíce příznivých známek získalo jednoznačně Slovensko (86 procent dotázaných jej oznámkovalo jedničkou nebo dvojkou),” uvedla agentura.

Vývoj hodnocení vybraných zemí (kladná hodnocení 1 a 2)
 11/2012
10/2013
12/2015
Německo
58
64
49
Francie
79
77
70
Velká Británie
73
75
70
Spojené státy
52
54
43
Zdroj: STEM

Velmi pozitivně lidé dále hodnotí rovněž Rakousko, Holandsko, Švédsko, FranciiVelkou Británii, které oznámkovalo kladně kolem 70 procent občanů.

Více než polovina dotázaných hodnotila kladně rovněž Chorvatsko, Dánsko, Itálii, Belgii, Maďarsko, Japonsko a Slovinsko. Polovina lidí pak pozitivně vnímá NěmeckoPolsko. Nejhůře lidé hodnotili Čínu, UkrajinuTurecko.

Žebříček obliby zemí (součet hodnocení 1 a 2)
Slovensko86
Rakousko
72
Holandsko
71
Švédsko
70
Francie
70
Velká Británie
70
Chorvatsko
66
Dánsko
64
Itálie
63
Belgie
60
Maďarsko
60
Japonsko
57
Slovinsko
55
Polsko
52
Německo
49
Spojené státy
43
Srbsko
31
Rusko
30
Čína
25
Ukrajina
24
Turecko
15
Zdroj: STEM

„V porovnání s průzkumem z roku 2013 došlo k významnému snížení podílu příznivých známek především v případě vztahu k Německu. Je pravděpodobné, že tato změna odráží postoj českých občanů k německé politice vůči migrantům a skepsi české veřejnosti k tomu, zda se Německu podaří uprchlickou krizi zvládnout,” uvádí STEM, který výraznější pokles pozitivního hodnocení zaznamenal rovněž u Belgie, Dánska a Švédska.

Oproti roku 2013 si v očích veřejnosti polepšilo Polsko a Maďarsko i Slovensko. „Mírně lepší je i hodnocení Číny, která však stále zůstává mezi nejhůře hodnocenými zeměmi,” uvádí průzkum.