„Zdaleka nejhůře byla vnímána změna situace v případě přistěhovalectví, kde zhoršení pozorovaly čtyři pětiny občanů (80 procent), a bezpečnostní situace v ČR (71 procent),” konstatuje průzkum. Nálada ve společnosti se loni zhoršila podle 56 procent lidí.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Zatímco koncem roku 2013 hodnotilo vývoj situace v přistěhovalectví negativně 31 procent lidí, za rok 2014 to bylo již 57 procent a koncem loňského roku se číslo vyšplhalo na zmiňovaných 80 procent.

Podobně razantně narostl i počet lidí, podle nichž se v posledních letech zhoršuje bezpečnostní situace.

Zlepšení u nezaměstnanosti

Z 11 na 35 procent naopak vzrostl počet lidí, kteří vnímají  zlepšení na poli nezaměstnanosti. Úměrně tomu se snížil počet těch, kteří mají pocit, že došlo ke zhoršení situace. Meziroční pokles byl z 50 na 28 procent.

Z průzkumu, který sledoval změny v celkem 29 oblastech včetně školství, fungování hospodářství, politické situace či nabídky zboží a služeb plyne, že zhoršení stavu v jednotlivých oblastech vnímají především starší lidé a respondenti se špatnou životní úrovní domácnosti. Pozitivněji naopak vidí vývoj lidé s vyšším vzděláním.

Do průzkumu se zapojilo 1048 osob, sběr dat proběhl od 30. listopadu do 7. prosince 2015.

Vývoj situace v jednotlivých oblastech v roce 2015 (v procentech). Řazeno podle počtu  odpovědí o zlepšení situace
 zlepšení
 nezměnilo se
zhoršení
přistěhovalectví 5 13 80
bezpečnostní situace ČR 6 21 71
korupce 6 42 48
hospodářská kriminalita 7
 43 44
sociální jistoty 8 43 46
mezilidské vztahy 9 40 49
nálada ve společnosti 10 32 56
postavení ČR v EU 10 51 32
právní prostředí 10 59 21
soudnictví 10 59 21
možnost účasti občanů na rozhodování o věcech… 10 64 21
bezpečnost občanů, tzv. obecná kriminalita 11 45 42
fungování úřadů 12 60 24
dodržování lidských práv 13 63 17
politická situace v ČR 13 46 38
zemědělství 15 54 25
stav veřejných financí 16 43 31
životní úroveň 18 52 29
školství 19 59 16
situace v armádě 19 48 18
vztahy ČR se zahraničím 23 46 28
dopravní obslužnost 24 55 17
zdravotnictví 24 55 19
věda a výzkum 25 53 6
fungování hospodářství 29 45 22
kultura 29 59 7
životní prostředí 30 52 16
nezaměstnanost 35 35 28
nabídka zboží a služeb 46 48 5
 * dopočet do 100 procent představují odpovědi nevím
 zdroj: CVVM