Proslulá Šlechtova restaurace, kde se dříve scházely významné osobnosti, toho v minulosti ustála opravdu hodně. V roce 1978 a o dva roky později vyhořela, což vedlo k jejímu zdevastovanému stavu. Přežila dvoje povodně i propad podloží při výstavbě tunelu Blanka.

„Nyní se pokračuje v projektu, který započal už v roce 2002, kdy bylo vydáno stavební povolení. Stavba tehdy začala odbouráním některých konstrukcí, které i po povodni byly poměrně hodně zničené. V hlavním sále se tehdy sundala část kamenných prvků, která bude později rekonstruována. Poté byla stavba na nějakou dobu přerušena z důvodu ražby tunelu Blanka. Stavba se zajistila a hledaly se finanční prostředky,“ řekla radní pro rozvoj městské části Praha 7 Lenka Burgerová.

Zchátralá Šlechtovka má být opět magnetem Stromovky.

Zchátralá Šlechtovka má být opět magnetem Stromovky.

FOTO: Novinky

V současnosti má hlavní město všechny finanční prostředky již pohromadě. Na opravu památkově chráněné stavby magistrát vyčlení 150 miliónů korun. Spolu s restaurací by měla být obnovena i zahrada, která k ní přiléhá. Vedle restaurace vznikne také prostor pro koncerty či výstavy, do původních míst se má vrátit pódium nebo altán, který se teď bude rekonstruovat v depozitáři, podobně jako barokní výzdoba sálu.

„Barokní výzdoba sem bude převezena z depozitářů v momentě, kdy stavební práce pokročí tak, aby bylo možné ji znovu instalovat. K největším úpravám tohoto druhu došlo už v roce 2002. Nedá se říct, že by se v tom mezidobí zahálelo, ale probíhaly uměleckohistorické dokumentace výzdoby, která sem bude navrácena,“ dodává Burgerová.

Pozůstatek barokní výzdoby v hlavním sálu.

Pozůstatek barokní výzdoby v hlavním sálu.

FOTO: Novinky

Jedním z posledních kroků je schválení nové projektové dokumentace změny stavby před dokončením stavebním úřadem městské části Prahy 7.

Budova Šlechtovy restaurace, dříve známá pod jménem Královská dvorana, je kulturní památkou. Jméno nese po Václavu Šlechtovi, který restauraci provozoval do 2. světové války. Její nejstarší část pochází z konce 17. století, objekt byl ale dostavěn v polovině 19. století.