S náborem tisíců lidí počítá koncepce rozvoje policie v letech 2016 až 2020, kterou příští týden projedná vláda.

Nejvíc nových členů by měly získat pořádková policie a kriminální policie. Podle koncepce by jich mělo být celkem 2410. U pořádkové policie je problém s nedostatkem lidí.

Na začátku letošního roku mělo 28 procent z 521 obvodních oddělení méně než 15 policistů, což znamená, že tato oddělení nemohou zajistit nonstop provoz. "Jeví se nezbytně nutné přijmout taková opatření, aby dojezdový čas od oznámení do příjezdu hlídky prvotního zásahu na místo události byl v průměru do deseti minut na celém území České republiky," uvádí materiál.

Speciální hlídky

Koncepce počítá také s tím, že na každém územním odboru policie vzniknou alespoň dvě prvosledové hlídky, které budou vyjíždět k nebezpečným situacím. Tyto hlídky budou také speciálně vybaveny pro nebezpečné situace. K dispozici by měly mít balistické vesty, helmy a šíty nebo dlouhé zbraně.

Kvůli současné migrační krizi se počítá také s posílením cizinecké policie, která by v příštích pěti letech měla přijmout 740 nových členů. Většina nových policistů by se měla zaměřit na kontroly cizinců ve vnitrozemí a na prověrky žadatelů o azyl. Část by měla působit v detenčních zařízeních pro cizince.

Rozvojový dokument počítá i s přijetím dopravních policistů, kterých by mělo přibýt 430.