Předávání plamene života a naděje v Brně předcházel obřad otvírání Svaté brány se slavnostní pontifikální bohoslužbou za přítomnosti dalších církevních představitelů. Tu zahájil brněnský biskup Vojtěch Cikrle vstupem do mimořádného Svatého roku, jenž vyhlásil pro všechny věřící světa papež František.

Jubilejní (svatý) rok byl ve Starém zákoně vyhlašován každých 50 let. V tomto období byla dávána svoboda otrokům a vracel se majetek původnímu majiteli. Církev dala starozákonnímu jubileu nový duchovní význam. Milostivý rok spočívá v odpuštění, jež je nabídnuté všem, a v možnosti obnovit vztah s Bohem i s druhými lidmi.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle a skauti s betlémským světlem.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle a skauti s betlémským světlem.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Obřad byl nejprve zcela netradičně zahájen pod širým nebem v brněnských Denisových sadech, kam přišly stovky lidí a protože se pak všichni ani do chrámu svatého Petra a Pavla nevešli, byla mše přenášena reproduktory.