Loňské výdaje do školství tvořily  4,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP) České republiky. Jednoznačně největší část finančních prostředků směřovala do krajů, ty dostaly tři čtvrtiny všech prostředků. Nejvíce peněž šlo do základních škol, 39 miliard korun, nejméně do gymnázií, 5,3 miliardy korun. Vysoké školy dostaly 19 miliard.

Informace zveřejnil Ústav pro informace ve vzdělávání. Do statistiky nejsou započítány všechny výdaje. Například výdaje studentů na školné na soukromých školách nebo výdaje podniků na přípravu na učilištích.

Výdaje rostou zoufale pomalu

Zvyšovat výdaje do školství patří mezi priority všech dosavadních vlád. A všechny jsou vždy kritizovány, že do tak klíčové oblasti, kde výsledky investic nejsou vidět hned, jde peněz málo. Při sestavování státního rozpočtu je školství vždy kapitola, které se spíš ubírá, než přidává.

V ostatních zemích EU rostou výdaje do školství daleko rychlejším tempem. Například na vysoké školy dává Unie v průměru 1,5 procent HDP, v ČR je to pouze 0,8 procenta HDP.