Hradidlová komora v ulici Prvního pluku je sice součástí původního kanalizačního systému, ale vznikla před dvěma lety. Nachází se metr nad obvyklou úrovní Vltavy a je jednou ze čtyř stabilních čerpacích stanic v Praze.

Slouží k odvedení vody z vnitřního systému města v době povodní. Naopak zvládne přebytečnou vodu z kanalizace odčerpat do říčního koryta.

Hradidlová komora na Rohanském náměstí

Hradidlová komora na Rohanském nábřeží

FOTO: Mapy.cz

V době povodní je komora zaplavena a podle povodňového plánu se zavírá hradidlo, případně se používají čerpadla, která jsou zde stacionárně.

Pohled do hradidlové komory. Vpravo čerpadla. Uprostřed zpětná klapka, kterou si při velké vodě přítok do komory zahradí Vltava sama.

Pohled do hradidlové komory shora. Vpravo dvě sací potrubí. Uprostřed zpětná klapka, kterou si při velké vodě přítok do komory zahradí Vltava sama.

FOTO: Novinky

Dále je komora vybavena odtokem do Vltavy, který je v případě nutnosti možno uzavřít šoupětem. Při velké vodě se přítok do komory zahradí pomocí zpětné klapky. Ta slouží k tomu, aby se voda z Vltavy nedostala do stokového systému.