Ministerstvo podle verdiktu porušilo zákon, neboť zakázku na servis letounů zadalo v  „jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené zákonem”. Zároveň následně nezveřejnilo plné znění smlouvy.

„Svůj postup zadavatel zdůvodňoval krajní naléhavostí případu, neboť předchozí dvě zadávací řízení byl nucen zrušit. Toto odůvodnění však ÚOHS nemohl akceptovat,” konstatoval antimonopolní úřad.

Podle něj je možné zakázku zadat bez uveřejnění pouze v případě, že zadavatel vznik stavu nezapříčinil, nemohl jej předvídat a veřejnou zakázku nebylo možné vysoutěžit jinak.

Ministerstvo, které mezitím uzavřelo smlouvu s vybranou společností Czech Airlines Technic, si může proti rozhodnutí podat rozklad.