Tisíce z nich také na to podle odborníků prokazatelně umírají. Emisí z průmyslu se u nás sice vypouští méně, jenže pořád je to hodně, navíc mnohem více „čoudí“ domácnosti a doprava.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„Zastavil se pozitivní trend vývoje předchozích let, a to i přesto, že klesá negativní vliv národního hospodářství. Příčinou je rostoucí význam a spotřeba domácností,“ shrnuje závěry stovek měření a analýz ministerstvo životního prostředí (MŽP) v nejnovější Zprávě o stavu životního prostředí za rok 2014.

I přesto, že v roce 2014 došlo proti předchozímu roku ke snížení počtu vyhlášených smogových situací, čtvrtina populace ČR byla vystavována nadlimitním koncentracím pro suspendované částice.

Ty podle MŽP přispívají k navýšení celkové úmrtnosti a mohou být příčinou předčasného úmrtí až u bezmála šesti tisíc obyvatel za rok.

Z ČR jde emisí méně, přesto moc

Zároveň více než polovina obyvatel ČR žije v oblastech, kde jsou překračovány nejvyšší přípustné koncentrace karcinogenních polyaromatických látek. Celkové emise skleníkových plynů a znečišťujících látek od roku 1990 u nás klesají a Česká republika plní mezinárodní závazky. Jenže, jak jedním dechem dodává MŽP, lepší vzduch stejně nedýcháme.

Evropská osmadvacítka snížila emise skleníkových plynů v období 1990–2012 o 19,2 %. Pokles emisí v ČR v tomto období dosáhl 33 procent. Vztáhnou-li se však emise skleníkových plynů na obyvatele a na jednotku HDP, jsou v ČR v evropském srovnání stále nadprůměrné. Emisní náročnost ekonomiky Česka je o bezmála 70 procent vyšší než průměr EU28.

Ze skládek unikají plyny

„I přes dlouhodobý pokles emisí znečisťujících látek do ovzduší se kvalitou ovzduší ve vybraných částech řadí ČR k nejvíce znečištěným regionům EU28,“ konstatuje zpráva MŽP.

Výrazně rostou emise plynů z používání produktů nahrazujících freony. Od roku 2000 narostly emise těchto plynů více než desetinásobně. Narůstají rovněž emise z odpadů, zejména ze skládek. Mezi lety 2000–2013 o 35,6 procenta.

Podle zprávy MŽP je alarmující znečištění vzduchu zejména v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Ministerstvo zdůrazňuje, že hlavním viníkem tam nejsou výrobní podniky, ale domácnosti.

„Zásadními faktory ovlivňujícími kvalitu ovzduší v ČR je zejména vytápění domácností, a to především v malých sídlech, a doprava,“ uvádí MŽP.

Úplně všechny zdroje znečišťování vzduchu, tedy i průmysl, se na zamořování „potkávají“ v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.

Loni nejtepleji od roku 1961

Je-li řeč o klimatu, tak nejde jen o vzduch. Očividně se naplňují už letité scénáře klimatologů, že i u nás se oteplí a povodně bude střídat sucho, jemuž ještě před patnácti dvaceti lety málokdo věnoval pozornost.

Tak zatímco na konci týdne lesáci na mnoha místech sčítají škody na porostech v důsledku enormního letošního sucha, tak s počátkem tohoto týdne už na některých tocích naopak platí povodňová bdělost, sotva trochu zaprší.

Narušení letité rovnováhy se výrazně projevilo už loni. „Rok 2014 byl na území České republiky teplotně mimořádně nadnormální, průměrná roční teplota 9,4 °C byla o 1,9 °C vyšší než normál 1961–1990. Rok 2014 se tak stal nejteplejším od roku 1961, od kdy jsou plošné průměrné teploty pro ČR zpracovány,“ shrnuje MŽP.