Původně měla zvířata dorazit v pondělí kolem poledne. V neděli večer ale organizátoři informovali, že se převoz zvířat opozdí kvůli administrativním průtahům v Polsku.

„Samice pocházejí ze tří růz­ných polských rezervací. Polští odborníci sestavili chovnou skupinu tak, aby šlo o nepříbuzné kusy. Nejstaršímu zvířeti je sedm let, nejmladšímu dva roky. Původně měl v pondělí přijet také samec, ten však neprošel přísnými veterinárními testy,“ uvedl Dostál.

Výběh o velikosti 120 hektarů

Z Polska podle něj přijede za stádem jiný zubří býk s několikadenním zpožděním. Zubři budou mít ve zmíněné lokalitě ohradu o velikosti 120 hektarů.

„Tento prostor, který zahrnuje jak vzácné stepní porosty, tak plochy porostlé dřevinami, nabídne zubrům vhodné prostředí a dostatek potravy tak, aby mohli být celoročně bez přikrmováni. Výjimkou může být extrémní počasí, kdy by v rezervaci dlouhodobě ležela vysoká sněhová pokrývka,“ dodal Dostál.

Zubři patří v České republice k původním živočišným druhům, žili tu už v 10. století. Člověkem byli vyhubeni až ve středověku. Několik let už žije nové stádo zubrů v lokalitě vojenských lesů Ralsko na Českolipsku, kde se podařilo rovněž z Polska dovezené kusy rozmnožit.

Nejprve do aklimatizační ohrady

Bezprostředně po příjezdu budou zvířata pobývat v dvouhektarové aklimatizační ohradě. Poté budou vypuštěna na hlavní pastvinu. Krátce nato je doplní druhá skupina divokých koní, kteří přijedou z anglického Exmooru.

„Pro vznik přirozené mozaiky je klíčová právě kombinace velkých turů, v tomto případě zubrů, a divokých koní. Každé z těchto zvířat se zaměřuje na jiný typ potravy a pase se jiným způsobem. Koně spásají především traviny, zubři spásají jiné spektrum bylin a budou více odstraňovat náletové dřeviny,“ vysvětlil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd ČR.

Takto kombinovaná pastva zabraňuje, aby na lokalitě začaly některé rostliny převládat na úkor jiných.