„Otázka, zda je vykonavatel soudního exekutora úřední osobou či nikoli, má velký praktický dopad, neboť úřední osoby požívají zvýšené ochrany před různými útoky souvisejícími s výkonem jejich pravomocí. Současně však mají i zvýšenou trestní odpovědnost, neboť právě v souvislosti s výkonem své pravomoci se mohou dopustit speciálních trestných činů,“ vysvětlil mluvčí NS Petr Tomíček.

Zákon sice o vykonavateli soudního exekutora přímo nemluví, podle sjednocujícího stanoviska je ale potřeba na něj jako na úřední osobu pohlížet z několika důvodů. „Pokud by tak nebyl brán, znamenalo by to, že nebude chráněn, ale také že před ním nebude chráněna osoba, jež má být postižena exekucí, jako například před nesprávným výkonem nebo dokonce zneužitím pravomoci,“ dodal Tomíček.

Vyjasnění žádal nejvyšší státní zástupce

„Podnět k přezkoumání podal nejvyšší státní zástupce. A sjednotilo se tak doposud roztříštěné posuzování soudu,“ okomentoval sjednocující stanovisko předseda NS Pavel Šámal.

Předsedkyně senátu trestního kolegia NS Věra Kůrková vysvětlila obrat nazírání na exekutorské vykonavatele tak, že i právo je živé a má se měnit k tomu, aby bylo lepší. „Na vykonavatele soudního exekutora je proto třeba pohlížet jako na jiný orgán veřejné moci,“ konstatovala Kůrková. Postoj NS je závazný pro všechny obecné soudy.