Novela rovněž umožňuje odmítnout udělení mezinárodní ochrany žadateli, který „se před vydáním rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany dopustil vážného nepolitického zločinu nebo zvlášť krutého činu”. [celá zpráva]

Další stvrzená novela zvyšuje spotřební daň u cigaret v následujících třech letech. Příští rok by mohla krabička zdražit o tři až čtyři koruny. [celá zpráva]

Novela zákona o evidenci obyvatel počítá mimo jiné s tím, že senioři nad 70 let budou dostávat občanské průkazy s platností na 35 let. [celá zpráva]

Zeman podepsal rovněž zákon o hasičském záchranném sboru, novelu o poštovních službách, novelu o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko.