Ovšem Sněmovna už v té chvíli měla za sebou humor daleko třeskutější, to když se dopoledne sešli šéfové všech parlamentních stran a upekli toto: bude nutné vymyslet "etický kodex zákonodárce" vymezující pravidla pro chování politiků!

Předseda Sněmovny Zaorálek má na mysli souhrn právně nezávazných etických pravidel třeba při politickém rozdělování ústavních funkcí, při styku s podnikateli či lobbisty, ale taky při styku poslance s poslancem, myšleno jest určitě zrovna aktuální přetahování, či chcete-li lanaření. Ale bude tam toho jistě víc. Proč mi to připadá černě humorné?

Dosud jsem měl dojem, že limity pro chování politiků jsou vymezeny Ústavou ČR a předpoklady jedince takovému chování dostát posuzuje stranická veřejnost v primárkách, posléze širší veřejnost ve volbách. Že politikům jsou jasné. Jak vidět, mýlil jsem se. S chováním našich zastupitelů je tedy mnohé v nepořádku, když v patnáctém roce demokracie v naší zemi je nutné ho nějakým etickým nástrojem vymezit.

Rozumím, impulsem byl případ poslance Kořistky, lanařeného údajně za deset miliónů, v každém případě kontaktovaného na popud předsedy ODS. Předtím nepřišlo nikomu na mysl řešit nevychovanost českých politiků. Budiž, v některých zemích taková pravidla pro politiky mají, tak proč ne u nás.

Zkouším hádat, co vše bude v tom "kodexu" pro politika zakázáno. Přestupovat ve funkčním období z jedné strany do druhé. Nabízet politikovi výhody za zradu jeho strany. Řídit opilý auto a mávat při tom poslaneckým průkazem. Dál se držet doživotní imunity, a to i za prohřešky spáchané mimo výkon funkce. Zaměstnávat u sebe rodinné příslušníky. Zapomínat k 30. červnu přiznat veřejnosti své vedlejší příjmy. Zastrašovat média veřejné služby za účelem je podřídit politice. Dalo by se pokračovat. A jako občan říkám zcela vážně, že bych takový kodex přivítal, ba šel bych dál, dokonce i formou zákona. Co je tedy na tom legračního?

Představuji si totiž dámy a pány poslance, jak ten nezávazný kodex jednohlasně schvalují, aby ho pak vesele nezávazně ignorovali.

PRÁVO 25. srpna