„Názor, že poměry před rokem 1989 byly lepší než ty současné, se častěji objevoval u respondentů starších 60 let (40 procent), lidé ve věku od 45 do 60 let se více přikláněli k tomu, že je to tak napůl a nedá se říct,” konstatovala agentura.

Tabulka 1. Hodnocení poměrů před listopadem 1989 a dnes (v %)
 9/2009 10/2011 10/2014 10/2015
před listopadem 1989 byly poměry lepší 14 21 18 20
poměry jsou lepší dnes 45 33 38 38
je to tak napůl, nedá se říci 32 37 36 30
zdroj: CVVM

V letech 1999 až 2005 by podíl lidí přesvědčených, že změna společenského systému stála za to, nižší.

Jako lepší lidé oceňují zejména možnost cestovat a studovat v zahraničí, přístup k informacím, možnost vyjadřovat své názory. Pozitivně vnímají rovněž přístup ke vzdělání,  možnost zapojit se do veřejného života, životní úroveň i zdravotní péči. Podle většiny lidí se oproti době před listopadem 1989 naopak horšila se bezpečnost a sociální jistoty.

Myslíte si, že změna společenského systému u nás, k níž došlo v roce 1989, stála za to? (v %)
 10/2011
10/2014 10/2015
rozhodně ano25 30 28
spíše ano38 36 36
spíše ne18 14 17
rozhodně ne7 8 8
neví12 12 11
zdroj: CVVM