Předkladatelé chtějí omezení velkoplošné reklamy, která před volbami pravidelně hyzdí české obce i města, ale od návrhu si slibují rovněž narovnání podmínek pro malé strany, které nemají stejné finanční možnosti jako velké partaje.

„Objektivní informační hodnota velkoplošných venkovních reklam je prakticky nulová, protože volič se kromě jednoduchého hesla sestávajícího z maximálně pěti slov nedozví nic, na čem by mohl své volební rozhodnutí racionálně postavit,” uvádí důvodová zpráva.

Návrh, který horní komora propustila do výborů, čelil snaze o přepracování i zamítnutí. Kritici normy připomínali, že problematika stejných podmínek pro všechny strany by se dala řešit i vhodnějšími způsoby.

Senátor Láska požádal kolegy, aby normu podpořili už jen proto, aby se o problematice začalo více mluvit.