Zatím nejsou známy příčiny toho, proč se splašková voda do pitné dostala. „Omezili jsme provoz na nezbytně nutný tak, abychom jej zvládli,“ uvedl Čarvaš.

Pacienti, kteří v nemocnici už byli, v ní také zůstávají. Přibližně 30 až 40 pacientů, kteří by měli být přijati nyní, zamířilo do okolních zdravotnických zařízení. „Odložili jsme také asi zhruba 30 plánovaných operací,“ uvedl Čarvaš.

Vodu z vlastního vrtu momentálně používají v nemocnici jen na mytí a splachování. Čarvaš dodal, že kapacita vrtu není malá, ale nemocnice bude přesto hledat řešení, jak se připojit na jiný vodovodní řad. Potom by se provoz zařízení mohl vrátit do obvyklého režimu.