Žádám proto pana ministra o odpověď na otázku, kolik let budou muset prokazovat změnu, spolehlivost, ba i naprostou nevinu tisíce občanů, figurujících na seznamech spolupracovníků StB. Předpokládám většinové stanovisko kabinetu vůbec a pana ministra zvláště, totiž že se všem občanům bude okamžitě měřit stejným metrem. Nebo že by vláda měla metry dva?

PRÁVO 19. srpna 2004