„Já jsem právník a právníci vědí, že ty věci často nejsou tak, jak vypadají. A že když člověk nezná spis, tak úplně není dobré kritizovat to rozhodnutí těch, kdo ho znají,“ poznamenal ministr spravedlnosti při příchodu na páteční jednání s kolegy ze zemí EU v Lucemburku.

Dodal, že konkrétní spis nezná, a tak netuší, zda bylo norské rozhodování správné, či nikoliv.

Česko zaslalo protestní nótu

Michaláková má přijít o rodičovská práva ke svým dvěma synům, mladšího chlapce posílají norské úřady k adopci. V Česku vyvolala kauza především negativní reakce. [celá zpráva]

Ministerstvo zahraničí poslalo do Norska protestní diplomatickou nótu, prezident Miloš Zeman zase zrušil pozvání norské velvyslankyně na státní oslavy svátku 28. října. [celá zpráva]

 Evropský soud pro lidská práva
Evropský soud pro lidská práva není institucí EU. Je orgánem, který má zajišťovat plnění závazků vyplývajících z úmluvy Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod. Obrátit se na něj může každý občan členské země Rady Evropy, který si myslí, že jeho vlastní nebo jiná členská země porušuje jeho lidská práva.