Než vláda návrh schválila, musel se resort pro místní rozvoj vypořádat s řadou rozporů. Z původních 1400 zbylo 30 připomínek.

Zákon, který chce ministerstvo přejmenovat na zákon o zadávacích řízeních, musí platit nejpozději od 18. dubna 2016. Do té doby musí ČR převést evropské směrnice do národní legislativy. Zároveň by měl být zrušen dosavadní zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon, související právní předpisy pak čekají úpravy.

Nerozhodne jen nejnižší cena

Nová norma, která určuje podmínky zadávacího řízení, například zakazuje uzavřít smlouvu s účastníkem tendru, který nesplňuje požadavky zákona či zadavatele. Zvyšuje také limit pro povolené vícepráce na 50 procent ze 30 procent, která platí nyní.

Ministerstvo pro místní rozvoj chce také u některých typů tendrů zakázat vybírání vítěze pouze podle nejnižší ceny, respektive zavádí více povinných hodnoticích kritérií. Veřejným institucím chce umožnit zadávat zakázky na právní služby při soudních a správních sporech bez výběrového řízení. Zadavatel by také mohl vyloučit uchazeče, který se dříve neosvědčil.

Podle vyjádření místopředsedy lidovců a ministra zemědělství Mariana Jurečky před jednáním vlády návrh zákona neřeší přístup zahraničních firem s nejasnou majetkovou strukturou k veřejným zakázkám, což odporuje koaliční smlouvě.