Muž poté, co se ocitl ve vyhošťovací vazbě, začal tvrdit, že je někým jiným a že mu v případě vydání do Vietnamu hrozí přísný postih, možná i trest smrti.

Krajský soud sice objednal znalecký posudek, který měl pravou identitu vyjasnit, nakonec ale znalce nepovažoval za hodnověrného. Na vyjádření styčného policejního důstojníka ve Vietnamu krajský soud nepočkal.

„Důkazy a tvrzení předložené obhajobou jednoznačně vnesly do povolovacího řízení pochybnost o tom, zda byl stěžovatel v původním pravomocně skončeném řízení odsouzen pod svou pravou identitou či nikoliv,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Jana Musila. Nesprávná identifikace odsouzeného v pravomocném rozsudku přitom podle ústavních soudců představuje sama o sobě důvod pro obnovu řízení.

„Jelikož nebyla vyřešena otázka totožnosti odsouzeného, nebyla ani vyvrácena jeho námitka týkající se možného trestního stíhání v zemi původu a jeho potenciálního ohrožení trestem smrti,“ napsali ústavní soudci.