Co však smím, co jistě mohu a co v této chvíli dokonce musím, to je říci tu strašnou pravdu, že vůz v protisměru vídám až příliš často, že jsem nejednou byl blízko podobnému konci, jaký potkal jednoho z našich nejpopulárnějších sportovců. A nejsem sám, zná to jistě každý, kdo zažil peklo české silnice.

Něco podobného se samozřejmě děje všude na světě, protože všude se najdou lidé, kteří za volantem ztrácejí soudnost a snad i pud sebezáchovy, a svým stylem jízdy ohrožují sebe i ty ostatní. Ale co jinde je ojedinělá mimořádná situace, je u nás obvyklé, bezmála normální. Během dvou hodin jízdy z Prahy na chalupu (z toho první půlhodina po dálnici, kde se to naštěstí děje opravdu jen vzácně), musím kvůli nějakému zběsilci v protisměru brzdit vždy nejméně dvakrát třikrát. Ve staré dobré Anglii jsem před časem najezdil stovky kilometrů sice s volantem vpravo, ale bez podobných hororů.

Od té doby také tuším, proč má ostrovní království nejméně dopravních nehod ze všech civilizovaných zemí. Není to tím, že by tam všichni vzorně dodržovali předepsanou rychlost. Je to tím, že jsou navzájem pozoruhodně ohleduplní, že nemyslí jen na sebe.

Slušných a ohleduplných řidičů je jistě dost i v Česku, ale je zde také velmi početná sorta těch, co nedbají ani na předpisy, ani na zdravý rozum, který zejména na nepřehledných úsecích silnic nabádá k opatrnosti. Uhněte všichni, já jedu! Ale bodejť by jich nebylo tolik, když se policie chová naprosto neinteligentně!

Inteligence je v nejprimitivnější definici schopnost rozlišovat podstatné od prkotin, a podstatné jsou zejména smrtelné nehody. Českého dopravního policistu však sotva pohledáte na nebezpečných místech, kde často umírají lidé a kde by pouhou svou viditelnou přítomností mohli zkrotit psychopaty za volantem. Potkáte je číhající za bukem na bezvýznamné přestupky nebo hlídající s radarem na místech, kde je nařízena problematická čtyřicítka. I při takových superakcích, jako jsou mediálně nafukovaní Kryštofové, se policisté hrabou v lékárničkách. A vrcholem všeho je takzvaná běžná silniční kontrola neboli bezdůvodné obtěžování řidiče, který se ničeho nedopustil. Je to ovšem pohodlnější než stíhat potenciální vrahy za volantem.

Neznám všechny okolnosti smrti Ivana Hlinky. Vím však o místech, kde už zemřeli mnozí. A proč.

PRÁVO 17. srpna 2004