„V roce 2007 Ministerstvo obrany prohlásilo, že Česká republika vybudováním této nemocnice splnila v oblasti biologické ochrany jeden ze závazků vůči NATO. Nemocnice ale byla zkolaudována až o dva roky později. Centrum jako celek, tedy například včetně vědeckých laboratoří či speciálních garáží, dosud není kompletně hotové, přestože původně mělo být zcela dokončeno už v roce 2005,” upozornila mluvčí úřadu Ola Málková.

Centrum  dosud není schopné plnit veškeré uložené úkoly a ministerstvo obrany stále nerozhodlo o jeho budoucnosti. Mezi lety 2010 a 2013 navíc došlo ke snížení personálu o polovinu, byť rozsah úkolů zůstal stejný.

NKÚ prověřoval nakládání s 274 milióny korun a v rámci kontroly konstatoval, že centrum nebylo s to „zajistit nepřetržitý plný provoz pro izolaci a hospitalizaci, nebylo také schopno diagnostikovat vysoce nakažlivé nemoci” a bylo odkázáno na pomoc dalších složek armády. Tato pomoc se týkala například zajištění karanténních opatření i vojáků, kteří se vraceli „z epidemiologicky rizikových oblastí”.

NKÚ v rámci kontroly doporučil, aby bylo centrum dokončeno, zapojeno do systému veřejného zdravotního pojištění a mohly jej využívat složky integrovaného záchranného systému.