Schopnost pojmenovat palčivé problémy pozitivně vnímá 62 procent dotázaných, 61 procent lidí oceňuje jeho zájem o regiony a občany a 54 procent vnímá jeho přínos v nastolování debaty o zásadních ekonomických problémech.

Podle 47 procent občanů prezident úspěšně prosazuje správné zákony a blokuje problematické.

Pětatřicet procent lidí oceňuje i jeho reprezentaci země v zahraničí. Jen 29 procent se domnívá, že prezident sjednocuje společnost a podle 28 procent dotázaných mu připisuje zlepšení politické kultury.

S postoji vůči uprchlíkům lidé souhlasí

S prezidentovými názory na uprchlíky se ztotožňuje 71 procent respondentů. Zeman očekává další stupňování migrační vlny a uprchlíkům před časem vzkázal, že je sem nikdo nezval.

„Jen mírně souhlas s prezidentovými názory převažuje u problematiky inkluzivního vzdělávání dětí – souhlasí 43 procent, nesouhlasí 36 procent,” připomíná agentura.

Vyrovnaný je souhlas a nesouhlas, pokud jde o Zemanovy postoje k odpůrcům, které označuje za „pražskou kavárnu“. Souhlas i nesouhlas deklarovalo 40 procent lidí. V otázce postoje ke jmenování vysokoškolských profesorů s prezidentem souhlasí 38 procent dotázaných.

Lidé většinově souhlasí i s prezidentovým postojem k zahraniční politice vůči Islámskému státu  (62 procent) a EU (55 procent). S politikou vůči USA se ztotožňuje 47 procent dotázaných, vůči Izraeli 42 procent, vůči Rusku 43 procent a vůči Číně 39 procent dotázaných.

Veřejné vystupování prezidenta je zcela v pořádku podle šesti procent lidí. 39 procent má za to, že je víceméně v pořádku s občasnými excesy. Podle 37 procent lidí se prezident chová nevhodně a měl by se vyjadřovat kulturněji a 18 procent dotázaných pak jeho veřejné vystupování označuje jako nevhodné.

S prezidentovými postoji častěji souzní a kladně jej hodnotí spíše starší lidé a stoupenci levice. V názorech na uprchlíky se s ním ztotožňují lidé napříč politickým spektrem.