Přes tři čtvrtiny (78 %) dotázaných souhlasí s výrokem, že by se v ČR i v EU měla obnovit ostraha hranic, i kdyby to mělo zamezit volnému pohybu evropských občanů.

Za „velký problém“ pro ČR označilo uprchlickou vlnu 87 procent respondentů, dalších deset procent považuje migraci za malý problém. Pouze dvě procenta dotázaných se domnívají, že uprchlíci problém pro Česko nepředstavují.

„I když v populaci tedy lze vysledovat ochotu k jistým formám pomoci uprchlíkům, jako hlavní tendenci v celé této problematice můžeme označit strach – strach z jiného či neznámého,“ míní agentura Focus.

Více než polovina (57 %) lidí není spokojena, jak se k tématu běženců staví česká vláda. Čtvrtina respondentů dokonce označila velkou nespokojenost. S postojem vlády jsou zcela spokojena opět jen dvě procenta.

Uprchlíky chtějí lidé vracet

Podle agentury radikálně odpovídali především respondenti starší 55 let, nezaměstnaní a lidé s nejnižšími příjmy.

Drtivá většina (94 %) si rovněž myslí, že EU by měla uprchlíky vracet, 61 procent lidí je přesvědčeno, že Unie by běžencům měla pomáhat v místě jejich původu. Naopak 32 procent dotázaných je toho názoru, že by Evropa měla migranty vracet bez další pomoci.

Značná část populace (44 %) si myslí, že by stát neměl uprchlíkům pomáhat vůbec, a to jak muslimským, tak ani křesťanským.