Současnou podobu zámek dostal až na přelomu 19. a 20. století, kdy jej vlastnil jeho poslední šlechtický majitel, následník rakouského trůnu František Ferdinand d'Este. Arcivévoda dal zámek přestavět v historizujícím stylu a jeho okolí přeměnil v krajinářský park. Na ploše bývalé barokní zahrady založil Růžovou zahradu se skleníky.

Růžová zahrada u zámku Konopiště

Růžová zahrada u zámku Konopiště.

FOTO: Jana Sedláčková

„Poslední majitel František Ferdinand d´Este koupil Konopiště v roce 1887. Do historie se zapsal tím, že si vzal za ženu českou hraběnku Žofii Chotkovou. Spolu byli potom zastřeleni v Sarajevu v roce 1914,“ připomněla kastelánka Jana Sedláčková.

Podoba zámku i vnitřní vybavení zůstalo do dnešní doby ve velké míře stejné, jako by rodina Františka Ferdinanda opustila místo teprve nedávno.

Život rodiny Františka Ferdinanda nastiňují pokoje jednotlivých členů i služebnictva, vybavené dobovým nábytkem a porcelánem. O tom, že byl arcivévoda vášnivým lovcem, není pochyb. Jen v lovecké chodbě je vystaveno více než 800 kusů trofejí zvěře.

Lovecká chodba v jižním křídle zámku.

Lovecká chodba v jižním křídle zámku.

FOTO: Jana Sedláčková

V roce 1921 převzal Konopiště od arcivévodových dědiců československý stát a zámek i s parkem byl zčásti zpřístupněn veřejnosti. Za druhé světové války byl na Konopišti umístěn hlavní štáb jednotek SS. Po osvobození bylo Konopiště znovu otevřeno pro veřejnost.