„Výsledky rozborů vzorků odebrané vody z vodovodního systému skupinového vodovodu Česká Lípa – Nový Bor – Žandov s důrazem na postiženou oblast města Nový Bor a obce Okrouhlá prokázaly vyhovující kvalitu dodávané pitné vody na všech odběrových místech Nového Boru a Okrouhlé,” uvedla společnost.

Lidé z postižených oblastí by měli vodu nejprve odtočit, aby se dezinfikovaly koncové rozvody v jednotlivých domech. Vodohospodáři rovněž upozornili, že krátkodobě může být voda výrazněji cítit po chloru.

Krajská hygienická stanice v Libereckém kraji zakázala  používání vody k pití v sobotu poté, co rozbory ukázaly znečištění. [celá zpráva]