„Informoval jsem o včerejším jednomyslném rozhodnutí Jihomoravského kraje podpořit vznik spolku, který by po dohodě s Dornou měl být za účasti kraje a města s podporou vlády garantem a organizátorem Grand Prix ČR, a dále o rozhodnutí kraje pomoci Velké ceně z letošního rozpočtu kraje částkou 20 miliónů cestou Dorna Sports. Shodli jsme se s panem Ezpeletou na tom, že spolek je jedinou možnou cestou pro budoucnost Velké ceny s participací veřejného sektoru,“ řekl po jednání hejtman Hašek.

Krajští zastupitelé společně se svými kolegy z Brna už včera schválili vznik spolku, který by měl v budoucnu závod pořádat. Automotodrom také po dlouhých tahanicích přiznal, že kvůli své špatné finanční situaci nemůže přijímat státní dotace.