Z výzkumu také vyplývá, že problematickou nebo neadekvátní zdravotní gramotnost má téměř polovina dotázaných Evropanů.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„Z jednotlivých oblastí zdravotní gramotnosti je nejhorší situace u podpory zdraví. A souvislost mezi zdravotním stavem a zdravotní gramotností je silná,“ uvádí SZÚ. Nízká úroveň zdravotní gramotnosti je spojena například s častější hospitalizací nebo zvýšenými náklady na zdravotní péči.

Průzkum, který se v Česku konal poprvé, ukazuje, že v celkové zdravotní gramotnosti uspělo jen 31,8 procenta dotázaných. V Nizozemsku, které se umístilo na prvním místě, uspělo 37,1 procenta respondentů. Průměr EU byl 33,8 procenta.

Češi vědí, kde se léčit, ale ne, jak být zdraví

Při porovnání jednotlivých oblastí zdravotní gramotnosti vyšli Češi nejlépe v porozumění a orientaci v oblasti zdravotní péče, kde uspělo 50,6 procenta, nejhůře ve sféře podpory zdraví, kde uspělo jen 35,7 procenta. Češi tedy snáze získávají informace o fungování systému zdravotní péče než informace o zdravém životním stylu a posilování vlastního zdraví.

V jednotlivých položkách v ČR výrazněji přesahovaly průměr negativních odpovědí ty, které se týkaly rozhodnutí zlepšit zdraví (o 18 procent), nechat se očkovat proti chřipce (o 11,1 procenta) a vstoupit do sportovního klubu či se zapojit do skupinového cvičení (o 8,3 procenta).

Zdravotní gramotnost:
 ČR (v procentech)Průměr 8 zemí EU (v procentech)
Ve zdravotní péči:
 3334,7
V prevenci nemocí:
 32,134,2
V podpoře zdraví:
 3032,5
Obecně :
 31,833,8
Zdroj: SZÚ

Naopak lépe než průměr EU vyšli Češi v pochopení příbalového letáku k lékům, kde negativních odpovědí bylo oproti průměru o čtyři procenta méně, nebo ve snaze dozvědět se o politických změnách, které mohou ovlivnit zdraví, kde bylo oproti průměru negativních odpovědí o 5,8 procenta méně.

Průzkum rovněž ukázal, že úroveň zdravotní gramotnosti klesá s věkem, roste s výší vzdělání a omezuje ji finanční deprivace (míra schopnosti platit účty, léky, zdravotnické prostředky a návštěvy lékaře).

Celková zdravotní gramotnost v procentech v EU:
Nizozemsko
37,1
Irsko
35,2
Německo
34,5
Polsko
34,5
Řecko
33,6
Rakousko
32
Česko
31,8
Bulharsko
30,5
 EU - průměr 8 zemí
33,8
 Zdroj: SZÚ