"Plní dvojí roli. Jednak se jimi bude klient prokazovat doma při čerpání zdravotní péče a zároveň i v zahraničí. Jeden doklad tak slouží současně jako národní i evropský," řekla novinářům v úterý Jiřina Musílková, generální ředitelka této pojišťovny.

Nový průkaz bude vydán všem pojištěncům VZP. Už nyní si o něj mohou zájemci požádat na své okresní pobočce. Vydávat se ale bude nejpozději od 10. září. Nejprve jej dostanou ti, kteří o něj předem požádali, například při převzetí potvrzení dočasně nahrazujícího evropský průkaz, tedy cestovatelé, kteří s potvrzením odjeli na dovolenou v rámci zemí Evropské unie.

Staré růžové papírové průkazy zůstávají v platnosti až do roku 2005. Ten, kdo si o nový průkaz nepožádá, ho dostane domů. Starý průkaz pak vrátí okresní pojišťovně nebo jej sám znehodnotí. Celá akce vyšla pojišťovnu na 71 miliónů korun a průkaz je na dobu pěti let.

Místo poboček územní pracoviště

Pojišťovna přizpůsobuje svoji organizační strukturu správnímu uspořádání v zemi. To již nezná pojem okresy, a tak zaniknou i okresní pojišťovny VZP. Pro pojištěnce se ale nic nezmění. Budovy i její zaměstnanci tam, kde sídlí nyní, budou sídlit i úřadovat dál, pouze se změní název. Místo okresní pojišťoven to budou územní pracoviště VZP. Zároveň vzniknou krajské pobočky.

"Nezvýšíme počet pracovních sil, pouze tam přesuneme některé lidi z okresů a nebudeme vytvářet nová sídla," řekla Musílková. Oznámila, že do dvou let chce pojišťovna propustit přibližně 5 procent zaměstnanců.

Medicínská telefonní poradenská služba

Pojišťovna také zavedla tzv. medicínskou telefonní poradenskou službu. Má telefonní číslo 844 117 788, je k dispozici sedm dní v týdnů od 7 do 23 hod. a zavolat na ni může pojištěnec VZP z pevné telefonní linky, a to za cenu místního hovorného.

"Medicínská telefonní poradenská služba poskytne klientům VZP i členům jeho rodiny odbornou konzultaci týkající se aktuálního zdravotního stavu," řekl Právu mluvčí pojišťovny Jiří Suttner.

Nová služba zahrnuje také poradenství pro těhotné ženy, konzultace obvyklých konzervativních i chirurgických léčebných postupů, konzultace při užívání léků a zdravotních pomůcek.

"Telefonický hovor s lékařem nelze považovat za stanovení diagnózy a musí být chápán pouze vždy jako rada," říká Jiří Suttner a dodává, že před poskytnutím konzultace operátor požádá volajícího o identifikaci. Tou je průkazka pojištěnce VZP, přesněji rodné číslo, které je na ni uvedeno. "Zdůrazňuji, že tuto službu mohou využívat pouze klienti VZP," uzavřel Suttner.