Černí pasažéři ale dělají chybu: revizor totiž může cestujícího zadržet, a to do doby, než přijde policie.

„Cestující je ze zákona povinen setrvat na místě kontroly do příchodu policie v případě, že se při kontrole nemůže prokázat platným jízdním dokladem, neuhradí přirážku v hotovosti a odmítá nebo nemůže prokázat svoje osobní údaje,“ řekl Právu mluvčí pražského Dopravního podniku Jiří Štábl.

„Pokud cestující porušuje ustanovení zákona tím, že z místa kontroly bez splnění shora uvedených podmínek odchází, je přepravní kontrolor oprávněn dle rozsudku Nejvyššího správního soudu takového cestujícího zadržet,“ uvedl Štábl.

Povinnosti cestujícího

Odvolává se na rozsudek NSS už z roku 2010, který přes řadu případů není ve veřejnosti všeobecně znám. Soud tehdy rozhodoval o kasační stížnosti cestujícího, který jel v Plzni bez dokladů, a kontrola skončila vzájemnou fyzickou potyčkou s revizorem. Nejvyšší správní soud dal revizorovi za pravdu.

V odůvodnění rozsudku se píše, že cestující, který dobrovolně nesplní svou povinnost prokázat se osobními údaji, aby se pokuta dala vymáhat, má tzv. sekundární povinnost.

„Tou je povinnost dle výzvy pověřené osoby (tedy i revizora) buď následovat pověřenou osobu na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího,“ uvádí rozsudek.

Zakročit smí také ochranka i obsluha

Revizor může použít tzv. institut svépomoci, kterým by zabránil černému pasažérovi odejít. „Zadržením černého pasažéra bude zabráněno vzniku majetkové škody na straně provozovatele,“ stojí v judikátu.

Upozorňuje se ale v něm rovněž, že revizor musí volit přiměřené prostředky, nemůže se na cestujícího jen tak vrhnout.

„Nemůže ho připoutat nebo srazit na zem. Měl by použít jen výzvu či pohrůžku silou. Chytit za ruku nebo uchopit za kabát, když chce odejít, to je asi v pořádku,“ upřesnil Právu advokát Václav Vlk na dotaz, co lze vnímat jako přiměřený prostředek.

„Kdyby se ale černý pasažér chtěl prát, dát revizorovi facku, tam se dostáváme do jiné dimenze, to už je trestný čin,“ dodal.

Nejen revizoři MHD

Verdikt se ale nevztahuje jen na revizory v hromadné dopravě. Zadržet delikventa do příchodu policie mohou i další osoby, aniž by se tím vystavovaly riziku soudních tahanic. Včetně například ochranky v supermarketu.

„Každý se může obdobným způsobem chránit například proti zloději, jakkoli hodnota odcizených věcí nenaplní trestní odpovědnost pachatele, nebo proti hostovi v restauraci, který zkonzumoval objednané jídlo, a poté odmítl zaplatit, nebo proti osobě, která poškodila jeho věc atd.,“ píše se také v rozsudku.

Soudce NSS Zdeněk Kühn, který byl zpravodajem zmíněného sporu, ale upozorňuje, že zadržení osoby nesmí překročit „nezbytně nutnou dobu“.

„Pokud nebude orgán veřejné moci s to provést ztotožnění či jiné úkony bez zbytečného odkladu, zásadně by mělo platit, že zadržená osoba musí být propuštěna. Rozhodně nelze akceptovat stav, že by například ochranka supermarketu mohla zadržovat delikventa dlouhé hodiny bez jakéhokoli vyústění intervencí policejního orgánu,“ napsal Kühn na serveru Jiné právo.

Průvodčí ve vlaku zadržovat nesmí

Podle advokáta Vlka by měli revizoři spíše spolupracovat s městskou policií, která jako jediná by měla mít právo černého pasažéra zadržet.

„Myslím, že zadržení osoby revizorem je na pokraji legálnosti, je to skutečně na hraně. Nejvyšší soud legitimizoval možnost fyzicky se dotknout černého pasažéra, ale rozhodně ne použít jakýchkoli donucovacích prostředků. V takových případech by měla fungovat legitimní ochrana ze strany městské policie,“ řekl Právu.

Pozice ochranky v supermarketu je podle něj ještě problematičtější. „Supermarket není veřejně prospěšné zařízení, na rozdíl od veřejné dopravy,“ řekl Vlk. Odlišná situace panuje ve vlacích: podle mluvčího Českých drah Radka Joklíka průvodčí černého pasažéra zadržet nemůže.

„Cestující si ve vlaku od průvodčího může koupit jízdenku. Pokud odmítne spolupracovat, personál jej může vykázat z přepravy, nařídit mu, aby si na příští stanici vystoupil. Když odmítne i to, jediná možnost je přivolat policii. Rozhodně to není tak, že by průvodčí mohl někoho zadržet,“ řekl Právu Joklík.

Nevyloučil ale, že by se i průvodčí mohli řídit rozsudkem Nejvyššího soudu. „K tomu by ale byla potřeba hlubší právnická analýza,“ řekl.