Proti přijímání jakýchkoliv uprchlíků ze severu Afriky se v průzkumu vyslovilo 72 procent dotázaných. 22 procent lidí si myslí, že by jich měla ČR přijímat pouze málo. Dvě procenta pak zastávají názor, že by jich měla být přijata většina.

Velmi podobný je pohled české veřejnosti na uprchlíky ze Sýrie. Rezolutně odmítavé stanovisko má 71 procent dotázaných, pro přijetí malé části se vyslovilo 23 procent lidí a pro přijetí větší části tři procenta.

Tolerantnější jsou Češi v případě migrantů z Ukrajiny. Proti jejich přijímání je 44 procent lidí. Podle 40 procent by jich ČR měla alespoň málo přijmout. Jedenáct procent lidí se vyslovilo pro přijetí většiny prchajících Ukrajinců a dvě procenta lidí by přijala všechny ukrajinské běžence.

Vyšší míru souhlasu s přijímáním imigrantů vyjadřovali pouze lidé s vysokoškolským vzděláním, plyne z průzkumu.

O uprchlické krizi ve Středomoří ví zhruba dvě třetiny obyvatel Česka. O kvótách diskutovaných v rámci EU mělo alespoň určité povědomí 60 procent lidí. Polovina z nich pak rovněž věděla, že se týkají pouze Syřanů a Eritrejců.