Toho druhého muže odstupující ministr vnitra Gross jmenoval ředitelem Inspekce ministerstva vnitra, z toho prvního zase nastupující premiér Gross učinil šéfa Úřadu vlády. Stalo se v těchto dnech.

Premiér Gross řekl našemu listu, že s tím nemá problém. Avšak my, kdo jsme k onomu pásu byť jen přičichli, aniž nás semlel, s tím problém máme. Nepochybuji, že oba muži mají celou kopu náležitých prověrek. Avšak existuje - či mělo by existovat - něco jako stud. Co zákon dovoluje, to stud zakazuje. Avšak co s touto tolikrát připomínanou starořímskou moralitou ve společnosti, ve které se mravní tekutost stává spíše normou než výjimkou?

Desetitisíce lidí se ocitly na seznamech spolupracovníků StB. Závazek často podepsali pod hrozbou pomsty na jejich dětech či příbuzných, vydíraní násilím psychickým a někdy i fyzickým, v okamžiku lidské slabosti, z hlouposti, jen část skutečných práskačů dobrovolně. Ačkoliv většina "lustrátů" nikdy nikoho ničím nepoškodila, všichni dostali cejch, od kterého je nemůže zbavit žádná prověrka, dokonce ani soudní rozhodnutí. Naproti tomu do funkce velitele roty PP SNB (či do funkce vyslýchajícího) jistě komunistický režim nikoho nenutil, to si musel každý řádně zasloužit. A přece stačí pár prověrek změnit tyto lidi v morálně spolehlivé voňavé konvalinky, ničím se neprovinivším "lustrátům" cejch ale zůstává. V rozporu s premiérem Grossem v tom problém vidím.

Vůbec podivnému metru spravedlnosti zalíbilo se v Čechách. Ostravská státní zástupkyně Tittková nebude pro opilost za volantem obviněná. Nabourala sice nějaké to auto a do detekční trubičky nadýchala 3 promile (asi osm "dospělých panáků"), nikoho však nezranila ani nezabila (i když ve stavu, do kterého se sama dobrovolně uvedla, snadno mohla) a škoda, kterou způsobila, nedosahuje padesáti tisíc.

Takže jen přestupek. U lidí, majících v popisu práce hlídání zákonů a předpisů, čekal bych větší přísnost k sobě samému i přísnější metr na jejich činy. Beznadějná staromódnost. V Čechách je moderní smetáček a koberec. Někdy se tomu říká prověrka. Opravdu v tom vidím problém, jehož důsledky morálně poškozují celou společnost.

PRÁVO 9. srpna