Svoboda v rozhovoru zveřejněném několik dní po jeho odvolání uvedl: „Když se člověk dozví, že v jedné restauraci sedí vysoký představitel pražské topky s pány (Tomášem) Hrdličkou a Rittigem, tak ho to zaujme.“ Rittig to prý vnímal jako náznak, že se měl podílet na Svobodově odvolání.

Podle soudkyně Jaroslavy Lobotkové ale nelze tento výrok chápat tak, že se Rittig na odvolání primátora podílel. „Přece není možné, aby někdo na základě rozhovoru v restauraci během jednoho dne rozhodl, že má být primátor odvolán tentýž den. To, že se někdo s někým sešel v restauraci, není na naší politické scéně něčím, co by mohlo někoho poškodit,“ zdůvodnila své rozhodnutí Lobotková.

Svoboda prý svým výrokem silně zasáhl do Rittigovy občanské cti a lidské důstojnosti. „Žalobce se s žádným vysokým představitelem TOP 09 nesetkal, v žádné restauraci a ani nestojí za odvoláním žalovaného,“ podotkl Jirka s tím, že Svoboda neprokázal pravdivost svých tvrzení.

Rittigova pověst

Na to kontrovala Svobodova právní zástupkyně Kateřina Jirásková. „Žalovaný může nést zodpovědnost pouze za to, co skutečně řekl. Nikoliv za to, jak jsou jeho výroky interpretovány,“ uvedla Jirásková a dodala, že Svoboda vyjádřil pouze svůj názor na informace z pražské politické scény. Jirásková navíc argumentovala tím, že Rittig dobrou pověst jednoduše nemá.

„Je to veřejná osoba, o které je dlouhodobě referováno v negativním slova smyslu, že je zapojen do politiky, je označován za kmotra, lobbistu a podobně. Nemá dobrou pověst, kterou by bylo možno narušit,“ řekla Svobodova advokátka a dokládalo to výsledky internetového vyhledávání spojení „Rittig kmotr“ a „Rittig lobbista“, kterých Google našel více než 140 tisíc.

Ivo Rittig

Ivo Rittig

FOTO: Novinky

„Právě proto jsme v jednací síni a žalobce žádá nápravu,“ konstatoval Jirka a tento důkaz označil za obskurní.

Rittig kvůli údajným zásahům do svých osobnostních práv žaluje různá média i osoby především kvůli výrokům v médiích. Většinou se jedná o neúspěšné žaloby, ale najdou se i výjimky, například současný ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek se Rittigovi musel osobním dopisem omluvit za to, že ho označil za lupiče. [celá zpráva]