Zřízení samostatného úřadu pro boj s finanční kriminalitou, který bude stejně jako současný útvar „finanční zpravodajskou jednotkou“, doporučil vládě výbor Rady Evropy, který poukázal na skutečnost, že FAÚ není nezávislý a nedisponuje ani samostatným rozpočtem. Upozornil rovněž na to, že nebylo jasně stanoveno komu se šéf FAÚ zodpovídá a za jakých podmínek může být odvolán.

„Faktickým vyčleněním činností tohoto úřadu od ministerstva financí budou odstraněny konstatované nedostatky a naplněna uvedená doporučení,” konstatuje důvodová zpráva. Úřad by přitom měl zůstat v podřízenosti ministerstva financí, které na novele spolupracovalo s resortem spravedlnosti.

Nový úřad by měl mít kolem šesti desítek zaměstnanců proti 42 tabulkovým místům, jimž disponuje útvar, který funguje od roku 1996.

FAÚ se zaměřuje především na odhalování praní špinavých peněz, boj s finanční kriminalitou či financování terorismu.