Projekt Stáže ve firmách stál více než tři čtvrtě miliardy korun, ale stáže neměly očekávaný efekt. Projekt nezasáhl ty cílové skupiny, které měl nejvíce podpořit – absolventy a osoby vracející se na trh práce. Fond dalšího vzdělávání jako příjemce dotace podcenil kontrolu stáží.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Neprověřoval, jestli stáž například neslouží k pokrytí volného pracovního místa, ani nenastavil žádné sankce za nedodržení smlouvy a povinností stážistů a poskytovatelů stáží. V rámci stáže byla hrazena i práce mentora, jejíž podíl mohl podle typu stáže dosáhnout až 85 % z celkové ceny stáže.

Například u pětiměsíční stáže na pozici architekt, která stála 276 tisíc korun, tvořila práce mentora 71 procent její ceny. Nebylo ale možné zjistit, co přesně a v jakém rozsahu mentor pro stážistu skutečně udělal.

Zájem o čtyři kvalifikace

Řadu nedostatků měl i projekt Národní soustava kvalifikací za více než 650 miliónů korun, který měl rozvíjet národní soustavu kvalifikací v systému dalšího vzdělávání a který uskutečňoval Národní ústav pro vzdělávání. Ten nevede úplnou evidenci zkoušek a držitelů osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Zatímco v informačním systému evidoval bezmála 8000 úspěšných absolventů zkoušek, v článcích v médiích informoval o mnohonásobně vyšším počtu držitelů osvědčení. Zájem o profesní kvalifikace je navíc nerovnoměrný. Národní soustava kvalifikací obsahuje celkem 679 kvalifikací.

Dvě třetiny držitelů osvědčení se přitom přihlásilo k pouhým čtyřem kvalifikacím, největší zájem byl o pozici „strážný“. Téměř polovina zpracovaných a schválených kvalifikací není navíc fakticky využitelná, protože je nedostatek osob autorizovaných ke zkoušení uchazečů.

Platily se osobní výdaje

U projektu Klíče pro život zase šla téměř polovina z jeho celkového rozpočtu, který přesáhl 240 miliónů korun, na osobní výdaje členů realizačního týmu. Kontroloři i u tohoto projektu objevili řadu výdajů, které neměly být vůbec proplaceny. Národní institut pro další vzdělávání, jenž projekt uskutečňoval, platil za služby dodavatelům, kteří byli v té době zároveň jeho zaměstnanci.