Muž už přišel o oprávnění komisaře a ministerstvo nyní hloubkovou kontrolou zkoumá, co dělal i v uplynulých měsících. Není tak vyloučeno, že k téměř desítce podivných případů přibudou další.

Podle zjištění Práva měl komisař „nadstandardně“ spolupracovat s jednou z autoškol. Kontrola ministerstva dopravy a Krajského úřadu Jihomoravského kraje v jeho případech odhalila, že muž zřejmě některé žáky zkoušel velmi ledabyle.

Například zkušební jízda namísto předepsané půl hodiny měla trvat jen pět minut nebo se prý vůbec nekonala. Podivné okolnosti podle kontroly doprovázely i psaní teoretických testů.

Proč to dělal?

Proč měl zkušební komisař postupovat v rozporu se svými povinnostmi, zda za tím byl osobní prospěch, nebo jiné důvody, je zatím v šetření.

„V tuto chvíli oficiálně můžeme potvrdit jen to, že vedeme řízení o odnětí průkazu zkušebního komisaře pro hrubé a opakované porušení povinností. V rámci tohoto řízení jsme již rozhodli o předběžném opatření, které spočívá v pozastavení činnosti tohoto zkušebního komisaře z důvodu veřejného zájmu na ochraně života, zdraví a majetku v provozu na pozemních komunikacích,“ řekl Právu mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

„Podle sdělení ministerstva je podezření z nezákonných praktik zkušebního komisaře již určitou dobu monitorováno, a to jak na základě řady oznámení došlých na ministerstvo a krajský úřad, tak i z nestandardního průběhu zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění a výkonu činnosti zkušebního komisaře,“ potvrdil Právu starosta Ivančic Milan Buček.

Vedení radnice se od činnosti komisaře jasně distancovalo. „Jedná se o profesní selhání jednotlivce při výkonu specifické činnosti. Dotyčný zkušební komisař již na Městském úřadu Ivančice nepracuje. Za ostatními pracovníky odboru správních činností, v němž byl zkušební komisař zařazen, stojí vedoucí odboru z hlediska jejich morálního a profesního kreditu plně a bez výjimky. Městský úřad zajistil neprodleně jiného zkušebního komisaře, “ dodal starosta.