Nejdůvěryhodnějšími ústavními institucemi tak i nadále zůstávají starostové, jimž věří 60 procent respondentů. Obecním zastupitelstvům důvěřuje 59 procent dotázaných a krajským 41 procent. Hejtmani se těší důvěře 38 procent lidí.

Důvěra v prezidenta klesla ve srovnání s květnem o jeden procentní bod, což je posun v rámci statistické chyby. „Prezidentovi častěji důvěřují respondenti starší 60 let, ekonomicky neaktivní, důchodci, lidé, kteří se politicky zařazují na levici a levý střed, a příznivci ČSSD a KSČM,” připomněla agentura.

Kromě důvěry k výše zmíněným ústavním institucím byli respondenti také dotázáni, zda důvěřují veřejnému ochránci práv, Ústavnímu soudu (ÚS) a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ). Nejvyšší důvěře se těší ÚS s podporou 52 procent dotázaných. Ombudsmanovi věří polovina lidí a NKÚ 48 procent dotázaných.

Spokojenost s politickou situací zůstala jako v květnu na 21 procentech. Nespokojenost deklarovalo 42 procent dotázaných.

Důvěra ústavním institucím (v procentech)
 duben 2015
květen 2015
červen 2015
prezident
47
46
45
vláda
46
44
45
Sněmovna
34
34
33
Senát
35
34
33
krajské zastupitelstvo
44
43
41
obecní zastupitelstvo
64
62
59
starosta
63
62
60
hejtman
41
38
38
zdroj: CVVM