Podle Českého svazu kanoistů a České inspekce životního prostředí (ČIŽP) nenechávají malé elektrárny na jezech zákonné minimum vody pro průjezd a na jezech si dělají neoprávněné zábrany, které zatarasují průplavy pro vodáky.

„Majitelé malých vodních elektráren musejí vzhledem k suchu vzít na vědomí, že na řece nejsou sami, a že se jim turbína nemůže točit za každou cenu. Inspektoři se spojili s vodáky v boji proti suchým jezům,“ prohlásil na čtvrteční tiskovce ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Řeka dává práci spoustu lidem díky zájmu tisíců lidí o vodáctví, a to v pohostinství, ubytování, dopravě. Jeden nemůže ale podnikat na úkor druhého,“ míní Pavel Šálek z Českého svazu kanoistů.

„Z kontrolovaných jezů nebyl v pořádku úplně ani jediný. To vypovídá o tom, jak s jezy manipulují malé vodní elektrárny,“ dodala Zdeňka Vaňková z ČIŽP.

Někde jen čtvrtina

Inspekce provedla za posledních pět let na 450 kontrol jezů a uložila sedm desítek sankcí.

Například na Svitavsku udělila fyzické osobě, provozovateli malé vodní elektrárny, za opakované nedodržování minimálního průtoku 80 tisíc korun. Verdikt potvrdilo ministerstvo životního prostředí.

Potíž je v tom, že na některých tocích je nyní jen čtvrtina vody oproti červencovému průměru. Někde jsou tak na suchu už ne jen vodáci, ale i elektrárny.

Podle odborníků brzy budou nedostatek vody v krajině, která už není schopná ji dostatečně zadržovat vzhledem k zemědělství a rozsáhlé zástavbě, pociťovat prakticky všichni.