Soudci upozornili, že pokud příjemce dotace nedostane část peněz, může se ocitnout ve velkých problémech a situace může vést ke zmaření celého projektu. Přitom pozastavení výplaty peněz přijde až poté, co byla dotace schválena, pokud poskytovatel dojde k názoru, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

„Pro pozastavení výplaty již přiznané dotace, a to na zákonem nijak neomezenou dobu, postačovala nijak nekontrolovaná a reálně neomezená úvaha poskytovatele, spočívající navíc pouze na domněnce, že došlo k porušení pravidel. Vyloučení soudní kontroly pozastavení dotace vede k tomu, že případný arbitrární, svévolný, či dokonce šikanózní postup poskytovatele dotace nebude relevantně pojmenován ani nijak sankcionován,“ konstatovala mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Spor má kořeny v roce 2013, kdy ministerstvo školství pozastavilo platby na projekt Centra excelence IT4Innovations. Celkem šlo o 23,4 miliónu korun. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava podala žalobu, městský soud ji ale odmítl s odkazem na výjimku obsaženou v zákoně o rozpočtových pravidlech.