"Dotační výběrové řízení je určeno nestátním neziskovým organizacím, jako jsou občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti či fyzické osoby, které poskytují sociální služby. Účelem řízení je poskytnutí státní podpory těm projektům, které jsou zaměřené na poskytování sociálních služeb lidem nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci," sdělila včera Právu mluvčí MPSV Kateřina Beránková.

Ministerstvo odhaduje, že by se v příštím roce mohlo na dotace vydat celkem 1,5 miliardy korun. "Vše ale záleží na konečném rozhodnutí o státním rozpočtu na příští rok," konstatovala Beránková.

Polovinu peněz věnuje poskytovatelům služeb samo MPSV. Druhá polovina bude převedena na kraje, a ty dotaci rozdělí samy.

Pro příští rok jsou vyhlášeny dva programy - podpory sociálních služeb na celostátní úrovni a podpory těchto služeb na místní a regionální úrovni. Další potřebné informace získají zájemci na webových stránkách ministerstva www.mpsv.cz v části sociální problematika. Žádost o dotaci mohou nestátní neziskové organizace podávat do letošního 8. října.